logo圖片

網站地圖

字級設定


 現在位置:  首頁 / 歷任家長會長 

歷任家長會長

首頁 列表
點擊 複製連結 開新視窗 分享至Facebook平台 開新視窗 分享至LINE 開新視窗 分享至twitter平台

任數               姓名                任職期間

第一任           陳添丁             35.9~40.8
第二任           高黃春             40.9~52.8
第三任           許進財             52.9~56.8
第四任           蔡添生             56.9~61.8
第五任           鄧阿煥             61.9~63.8
第六任           邱李火城         63.9~65.8
第七任           王萬鐘             65.9~66.8
第八任           黃文雄             66.9~68.8
第九任           林文助             68.9~74.8
第十任           賴憲次             74.9~75.8
第十一任       陳福安             75.9~76.8
第十二任       鄧阿送             76.9~77.8
第十三任       陳金火             77.9~78.8
第十四任       陳阿生             78.9~79.8
第十五任       吳錫坤             79.9~80.8
第十六任       吳木傳             80.9~81.8
第十七任       莊朝成             81.9~82.8
第十八任       鄭萬益             82.9~83.8
第十九任       魏銀河             83.9~84.8
第二十任       陳忠勳             84.9~85.8
第二十一任   柯旭鈞             85.9~86.8
第二十二任   王永相             86.9~87.8
第二十三任   陳乾水             87.9~88.8
第二十四任   林丁三             88.9~90.8
第二十五任   高啟鈞             90.9~92.8
第二十六任   高啟鈞             92.9~94.8
第二十七任   柯旭鈞             94.9~96.8
第二十八任   王杏彰             96.9~98.8
第二十九任   鄧成利             98.9~100.8
第三十任       高錦華            100.9~102.8
第三十一任   王漢斌             102.9~104.8
第三十二任   張金土             104.9~106.8
第三十三任   林家發             106.9~108.8

第三十四任   黎世凱             108.9~110.9

第三十五屆   馬孝翠             110.9~迄今地址:35669苗栗縣後龍鎮中和里14鄰152號 電話:037-921451 傳真:037-923386
版權所有:苗栗縣後龍鎮中和國民小學 IPOX:070-970-0850 TANET:905-00850
校園分機號碼:校長室11 教導處12 總務處13 幼兒園16~18 各班教室:61~66
最後更新時間:2023-12-02
回頂端